کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری، مهر ماه ۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری

International Conference on Management,Business & Accounting

کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری