اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی

1st Executive MBA International conference

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۸۸ تا ۲ بهمن ۱۳۸۸ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

منابع انسانی، مدیریت عمومی
 - مدیریت منابع انسانی
 - رفتار سازمانی
 -  رهبری و ساخت تیم
 -  اخلاق حرفه ای برای مدیران

اقتصاد، تامین منابع مالی و حسابداری
 -  مدیریت مالی و تامین مالی
 -  اقتصاد محلی، ملی و بین المللی
 -  مدیریت تعارض
 -  مدیریت بهره وری
 -  فنون مذاکره و قراردادهای بین المللی

 

بازاریابی و استراتژی
 -  مدیریت بازاریابی و فروش
 -  تحلیل‌های رقابتی
 -  مدیریت استراتژیک
 -  مدیریت تبلیغات
 -  مدیریت ارتباطات

سیستم ها و فرایندها
 -  مدیریت پروژه
 -  مدیریت فرآیندهای کسب و کار
 -  سیستم های اطلاعات مدیریت
 -  تجارت الکترونیک
 -  سیستم‌های مدیریت کیفیت
 -  مدیریت تولید و عملیاتمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی