اولین همایش ملی تربیت دینی ،راهی به سوی تعالی، اسفند ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی تربیت دینی ،راهی به سوی تعالی

The first national conference on religious education, a path to excellence

پوستر اولین همایش ملی تربیت دینی ،راهی به سوی تعالی

اولین همایش ملی تربیت دینی ،راهی به سوی تعالی در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد در شهر میبد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی تربیت دینی ،راهی به سوی تعالی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تربیت دینی ،راهی به سوی تعالی