همایش ملی ماساژ با رویکرد سلامت روانی و جسمانی، دی ماه ۱۳۹۸

همایش ملی ماساژ با رویکرد سلامت روانی و جسمانی

National Conference on Massage with Mental and Physical Health Approach

پوستر همایش ملی ماساژ با رویکرد سلامت روانی و جسمانی

همایش ملی ماساژ با رویکرد سلامت روانی و جسمانی در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۸ توسط ،انجمن صنفي كارفرمايي آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي رسته و خدمات ماساژ استان تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی ماساژ با رویکرد سلامت روانی و جسمانی مراجعه فرمایید.