دومین همایش ملی مسکن ایرانی، اسفند ماه ۱۳۹۶

دومین همایش ملی مسکن ایرانی

Second National Conference on Iranian Housing

پوستر دومین همایش ملی مسکن ایرانی

دومین همایش ملی مسکن ایرانی در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مسکن ایرانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مسکن ایرانی