اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی: محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر، آبان ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی: محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر

The 1st International Conference in Marine and Atmospheric Sciences Environments,Renewable Energy

پوستر اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی: محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر

اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی: محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۶ توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی،شركت پژوهش محوران آرمان دريا- پژوهشگاه ملي اقيانوس‌شناسي و علوم جوي- مركز اقيانوس شناسي چابهار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی: محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی: محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر