اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی، بهمن ماه ۱۳۸۸

اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی

1st International Marketing Research Conference

پوستر اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی

اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۸ توسط دانشگاه شهید بهشتی،دانشگاه شهيد بهشتيموسسه فرهنگي انديشه هاي گويا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی