اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در علوم پایه، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در علوم پایه

1st National Conference on Modern Applied Research of Basic Sciences

پوستر اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در علوم پایه

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در علوم پایه در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در علوم پایه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در علوم پایه