همایش منطقه ای برق و کامپیوتر، اسفند ماه ۱۳۹۲

همایش منطقه ای برق و کامپیوتر

Regional Conference on Electricity and Computer

پوستر همایش منطقه ای برق و کامپیوتر

همایش منطقه ای برق و کامپیوتر در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۲ توسط ،دانشكده فني وحرفه اي سما واحد مراغه در شهر مراغه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای برق و کامپیوتر