نخستین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت، تیر ماه ۱۴۰۱

نخستین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت

First National Conference on Management Transformation

پوستر نخستین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت

نخستین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه پیام نور واحد شیراز،کانون فرهنگی تبلیغی نواندیشان در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت