اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت، اسفند ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

پوستر اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۳ توسط ،موسسه اطلاع رساني ناركيش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت