اولین همایش ملی نگرش های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، اسفند ماه 97

اولین همایش ملی نگرش های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد

The First National Conference on New Attitudes in Management, Accounting and Economics

پوستر اولین همایش ملی نگرش های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد

اولین همایش ملی نگرش های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر رودسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی نگرش های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد مراجعه فرمایید.


اهداف همایش:
تبادل اطلاعات مدیریتی، حسابداری و اقتصادی صاحب نظران این رشته ها
ارائه دستاورد های جدید مدیریت، حسابداری و اقتصاد
معرفی نگرش های نویش در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
ارائه موضوعات جدید و استاندارد نوین
معرفی و بازتاب نتایج تحقیقات، پژوهش ها، تجربه ها و نوآوری های علمی دانشگاه ها و نیل به توسعه پایدار

 

محورهای فرعی همایش:

مدیریت

 1. مدیریت عمومی
 2. مدیریت کیفیت بهره وری و تعالی سازمانی
 3. مدیریت تولید، فرآیند و عملیات
 4. مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات نوین
 5. مدیریت استراتژیک
 6. خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
 7. مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
 8. مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
 9. مدیریت بازار
 10. مدیریت آینده پژوهی
 11. مدیریت پروژه
 12. مدیریت مالی
 13. مدیریت بیمه و پوشش ریسک در اقتصاد
 14. علوم رفتاری در مدیریت
 15. مدیریت جهانگردی و گردشگری

حسابداری

 1. مباحث نوین در حسابداری
 2. اخلاق در حسابداری و حسابرسی
 3. حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام شده
 4. شناسایی ارزشگذاری سنجش و حسابداری سرمایه فکر
 5. بازار سرمایه شفافیت و حسابداری
 6. حسابداری مدیریت مالی و سرمایه گذاری
 7. حسابداری و فناوری اطلاعات
 8. حسابرسی
 9. حسابداری و نقش آن در توسعه اقتصادی
 10. حسابداری دولتی و توسعه سازمانی
 11. رویکردهای حسابداری در مدیریت مالی
 12. حسابداری شرکتی
 13. مباحث جدید مدیریت مالی و حسابداری نوین
 14. روش های هزینه یابی و حسابداری مدیریت
 15. اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها

اقتصاد

 1. اقتصاد خرد
 2. اقتصاد کلان
 3. اقتصاد سنجی
 4. رشد اقتصادی
 5. نظام های اقتصادی
 6. اقتصاد توسعه
 7. اقتصاد کشاورزی
 8. برنامه ریزی اقتصادی
 9. اقتصاد شهری
 10. اقتصاد انرژی
 11. توسعه اقتصادی تولید
 12. سرمایه گذاری
 13. اقتصاد بین الملل
 14. بانکداری
 15. مالیات و امور تجاری


مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی نگرش های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد