همایش ملی مدیریت توسعه (چالش ها و راهکارها در سازمان های دولتی و خصوصی)، دی ماه ۱۳۹۵

همایش ملی مدیریت توسعه (چالش ها و راهکارها در سازمان های دولتی و خصوصی)

پوستر همایش ملی مدیریت توسعه (چالش ها و راهکارها در سازمان های دولتی و خصوصی)

همایش ملی مدیریت توسعه (چالش ها و راهکارها در سازمان های دولتی و خصوصی) در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۵ توسط جهاد دانشگاهی،جهاد دانشگاهي هرمزگان در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت توسعه (چالش ها و راهکارها در سازمان های دولتی و خصوصی) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مدیریت توسعه (چالش ها و راهکارها در سازمان های دولتی و خصوصی)