نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای، مهر ماه ۱۳۹۹

نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای

First National Conference on New Management Approaches in Interdisciplinary Studies

پوستر نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای

نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای در تاریخ ۲ مهر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه گنبد کاووس،دانشگاه گنبدكاووس در شهر گنبد کاووس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای