همایش ملی معناداری زندگی، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

همایش ملی معناداری زندگی

همایش ملی معناداری زندگی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط ،اداره كل امور فرهنگي دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی معناداری زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی معناداری زندگی