همایش ملی پژوهش های حسابداری و مدیریت با رویکرد کسب و کارهای نوین، اسفند ماه ۱۳۹۶

همایش ملی پژوهش های حسابداری و مدیریت با رویکرد کسب و کارهای نوین

National Conference on Accounting and Management Research with the New Business Approach

پوستر همایش ملی پژوهش های حسابداری و مدیریت با رویکرد کسب و کارهای نوین

همایش ملی پژوهش های حسابداری و مدیریت با رویکرد کسب و کارهای نوین در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن در شهر تنکابن برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی پژوهش های حسابداری و مدیریت با رویکرد کسب و کارهای نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی پژوهش های حسابداری و مدیریت با رویکرد کسب و کارهای نوین