اولین همایش منطقه ای حجاب، عفاف و زیست عفیفانه، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

اولین همایش منطقه ای حجاب، عفاف و زیست عفیفانه

The first regional conference on hijab, chastity and chastity

پوستر اولین همایش منطقه ای حجاب، عفاف و زیست عفیفانه

اولین همایش منطقه ای حجاب، عفاف و زیست عفیفانه در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط ،سازمان منطقه آزاد ماکودانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل ماکودفتر امام جمعه شهرستان ماکو در شهر ماکو برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.