دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری، دی ماه ۱۳۹۲

دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری

Second National Conference on the Role of Research in Legislation

پوستر دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری

دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۲ توسط ،مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری