هشتمین دوره طرح مصباح الهدی، اسفند ماه ۱۴۰۱

هشتمین دوره طرح مصباح الهدی

The eighth period of Misbah Al-Hadi project

پوستر هشتمین دوره طرح مصباح الهدی

هشتمین دوره طرح مصباح الهدی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ توسط ، آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین دوره طرح مصباح الهدی مراجعه فرمایید.