دومین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی، آبان ماه ۱۳۸۴

دومین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی

The second conference on the exchange of research, technical and engineering experiences

دومین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۴ توسط ،شركت مهندسي مشاور مهاب قدسشركت سهامي آب منطقه اي آذربايجان شرقي و اردبيل در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی مراجعه فرمایید.