چهارمین همایش تجلیل از مفاخر همدان «همایش ملی هزاره باباطاهر»، اسفند ماه ۱۳۹۶

چهارمین همایش تجلیل از مفاخر همدان «همایش ملی هزاره باباطاهر»

National Colloquium on the Millennium of Babataher

پوستر چهارمین همایش تجلیل از مفاخر همدان «همایش ملی هزاره باباطاهر»

چهارمین همایش تجلیل از مفاخر همدان «همایش ملی هزاره باباطاهر» در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه بوعلی سینا، در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش تجلیل از مفاخر همدان «همایش ملی هزاره باباطاهر» مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش تجلیل از مفاخر همدان «همایش ملی هزاره باباطاهر»