سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری، اقتصاد و علوم انسانی، مرداد ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری، اقتصاد و علوم انسانی

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری، اقتصاد و علوم انسانی

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری، اقتصاد و علوم انسانی در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ توسط ،موسسه تحقيقاتي،پژوهشي علوم و تكنولوژي نروژ برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری، اقتصاد و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری، اقتصاد و علوم انسانی