چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت کسب و کار و بازرگانی، تیر ماه 98

چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت کسب و کار و بازرگانی

Fourth National Conference on Business and Commerce Management

پوستر چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت کسب و کار و بازرگانی

چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت کسب و کار و بازرگانی در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت کسب و کار و بازرگانی مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

خلاق کسب و کار -سیستمهای اطلاعات کسب و کار-حقوق کسب و کار-مدیریت عملکرد کسب و کار-نوسانات و چرخه های کسب و کار-کسب و کارهای کوچک-تجزیه و تحلیل کسب و کار-هوش کسب و کار-مدلهای نوآورانه کسب و کار-مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار-سازمانهای مجازی و بازارهای مجازی -عرضه، تقاضا ئ زنجیره های ارزش-مدیریت ارتباط با مشتری

همکاری الکترونیکی و خدمات الکترونیکی -کسب و کار موبایلی -بازارهای الکترونیکی و سیستم های چندعامله -استراتژی بازار-تحقیقات بازار-بازاریابی بین‌المللی-بازاریابی خدمات-مدیریت برند-کانال های بازاریابی-مدیریت ارتباط با مشتریان-مدیریت تحقیق و توسعه-بازاریابی مد و مدلینگ-توسعه کسب و کار-حقوق مالکیت فکری و توسعه اقتصادی-دولت الکترونیک-تجارت الکترونیک-توسعه صنعت بانکداری و بیمه-مدیریت گردشگرئ-کسب و کارهای بین المللی-نوآوری و کارآفرینی-کسب و کارهای نوپا و سایر موضوعات مرطبت...

 مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت کسب و کار و بازرگانی