کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه، بهمن ماه ۱۳۹۵

کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه

پوستر کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه

کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،شركت طراحان پادنا در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه