کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت،حسابداری و اقتصاد مقاومتی، مهر ماه ۱۳۹۶

کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت،حسابداری و اقتصاد مقاومتی

National Conference on New Approaches to Management, Accounting and Resistance Economics

پوستر کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت،حسابداری و اقتصاد مقاومتی

کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت،حسابداری و اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۶ توسط ،موسسه اموزش عالي ميعاد در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.