اولین کنفرانس پژوهش های بنیادی در علوم مدیریت،حسابداری و اقتصاد، آبان ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس پژوهش های بنیادی در علوم مدیریت،حسابداری و اقتصاد

پوستر اولین کنفرانس پژوهش های بنیادی در علوم مدیریت،حسابداری و اقتصاد

اولین کنفرانس پژوهش های بنیادی در علوم مدیریت،حسابداری و اقتصاد در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۶ توسط ،موسسه دانش گستر سالار كيا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس پژوهش های بنیادی در علوم مدیریت،حسابداری و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس پژوهش های بنیادی در علوم مدیریت،حسابداری و اقتصاد