نخستین همایش ملی مدیریت اسلامی در فرهنگ رضوی، شهریور ماه ۱۳۹۳

نخستین همایش ملی مدیریت اسلامی در فرهنگ رضوی

پوستر نخستین همایش ملی مدیریت اسلامی در فرهنگ رضوی

نخستین همایش ملی مدیریت اسلامی در فرهنگ رضوی در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ توسط ،كميته امداد امام خميني (ره) واحد خراسان رضوي در شهر مشهد برگزار گردید.