اولین کنفرانس ملی پژوهش و مطالعات در مدیریت، حسابداری و اقتصاد کسب و کار، تیر ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس ملی پژوهش و مطالعات در مدیریت، حسابداری و اقتصاد کسب و کار

The first national conference on research, studies and management in accounting, accounting and business economics

پوستر اولین کنفرانس ملی پژوهش و مطالعات در مدیریت، حسابداری و اقتصاد کسب و کار

اولین کنفرانس ملی پژوهش و مطالعات در مدیریت، حسابداری و اقتصاد کسب و کار در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۸ توسط ،موسسه راه بهروزي در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.