همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران، بهمن ماه ۱۳۹۶

همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران

International Conference on Management and Accounting Iran

پوستر همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران

همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،مركز همايش هاي كوشا گستر در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران