همایش ملی ادبیات غنایی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

همایش ملی ادبیات غنایی

پوستر همایش ملی ادبیات غنایی

همایش ملی ادبیات غنایی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی ادبیات غنایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی ادبیات غنایی