دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری

The Second International Lut Desert Conference with a Tourism Approach

پوستر دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری

دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان، در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری