همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت

National Conference on Lifestyle, Order and Security

پوستر همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت

همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه زنجان، در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت