سومین سمینار بیماری لوپوس، تیر ماه ۱۳۹۷

سومین سمینار بیماری لوپوس

Third Lupus Disease Seminar

پوستر سومین سمینار بیماری لوپوس

سومین سمینار بیماری لوپوس در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان،دانشگاه علوم پزشكي زنجانانجمن حمايت از بيماران مبتلا به لوپوس در شهر زنجان برگزار گردید.