سومین سمینار بیماری لوپوس، تیر ماه 97

سومین سمینار بیماری لوپوس

Third Lupus Disease Seminar

پوستر سومین سمینار بیماری لوپوس

سومین سمینار بیماری لوپوس در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان و انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس در شهر زنجان برگزار گردید.