اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی، خرداد ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی

The first national conference on modern research in livestock science focused on environmental stress

پوستر اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی

اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۴ توسط دانشگاه بیرجند،دانشگاه بيرجند در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی