همایش نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران

همایش نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران

Language Studies & Cultural Social Political Academic Scienific Occupational Development

پوستر همایش نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران

همایش نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحدمراغه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مراغه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


Main Topics:

 Themes
Language Studies & Cultural Development
Language Studies & Social Development
Language Studies & Political Development
Language Studies & Academic/scientific Development
Language Studies & Occupational / Professional Development

Sub-themes
Language Teaching and social,economic,and cultural development
Translation studies and social,economic,and cultural development
Discourse studies and social,economic,and cultural development

Testing
Curriculum developmen
Second/ Foreign language learning

 مقالات پذیرش شده در همایش نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران