همایش نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۵

همایش نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران

Language Studies & Cultural Social Political Academic Scienific Occupational Development

پوستر همایش نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران

همایش نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه،دانشگاه آزاد اسلامي واحدمراغه در شهر مراغه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران