اولین همایش ملی زیستن با کیفیت از منظر روانشناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

اولین همایش ملی زیستن با کیفیت از منظر روانشناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی

The first national conference of living with quality in terms of psychology, counseling and social work

پوستر اولین همایش ملی زیستن با کیفیت از منظر روانشناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی

اولین همایش ملی زیستن با کیفیت از منظر روانشناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، در شهر خمینی شهر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.