کنگره بین المللی زبان و ادبیات، مهر ماه ۱۳۹۵

کنگره بین المللی زبان و ادبیات

پوستر کنگره بین المللی زبان و ادبیات

کنگره بین المللی زبان و ادبیات در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تربت حیدریه،دانشگاه تربيت حيدريه در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی زبان و ادبیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی زبان و ادبیات