همایش آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان، آذر ماه ۱۳۹۵

همایش آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان

Land use planning conference , Caspian status and development prospects of Gilan

پوستر همایش آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان

همایش آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۵ توسط ،انجمن ژئوپلیتیک ایرانانجمن ژئوپليتيك ايران با همكاري سازمان منطقه آزاد انزلي در شهر بندرانزلی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان