نخستین همایش سراسری بومی سازی مقررات ملی ساختمان، دی ماه ۱۳۹۱

نخستین همایش سراسری بومی سازی مقررات ملی ساختمان

The 1st Congress for Localization the National Building Requlation

پوستر نخستین همایش سراسری بومی سازی مقررات ملی ساختمان

نخستین همایش سراسری بومی سازی مقررات ملی ساختمان در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۱ توسط ،سازمان نظام مهندسي استان گلستان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش سراسری بومی سازی مقررات ملی ساختمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش سراسری بومی سازی مقررات ملی ساختمان