از واژه تا تصویر همایش ملی بینارشته ای ادبیات و سینما، بهمن ماه ۱۳۹۴

از واژه تا تصویر همایش ملی بینارشته ای ادبیات و سینما

پوستر از واژه تا تصویر همایش ملی بینارشته ای ادبیات و سینما

از واژه تا تصویر همایش ملی بینارشته ای ادبیات و سینما در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه الزهرا،گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه الزهرا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.