هشتمین همایش زبان‌شناسی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۱

هشتمین همایش زبان‌شناسی ایران

8th Conference on Iranian Linguistics

هشتمین همایش زبان‌شناسی ایران در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علامه طباطبائی،دانشگاه علامه طباطبايي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، انج در شهر تهران برگزار گردید.