دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار

دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار

پوستر دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار

دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


رویکردها:

-         چشم انداز خانواده اسلامی پایدار در افق ایران 1404
-         مقاوم سازی خانواده پایدار

محورهای همایش:
 عوامل مؤثر در ایجاد و توسعه خانواده پایدار

-         اصلاح هنجارهای اجتماعی و خانواده پایدار
-         نقش نهادها در خانواده پایدار
-         رسانه های جمعی و ایجاد خانواده پایدار
-         معنویت و خانواده پایدار
-         تکنولوژی و خانواده پایدار
-         مهارت های زندگی و خانواده پایدار
-         چارچوب حقوقی و خانواده پایدار
-         امنیت قضایی و خانواده پایدار
-         الگوی فرزندپروری و خانواده پایدار

آسیب شناسی
-         افزایش سن ازدواج و تزلزل در خانواده پایدار
-         طلاق و تزلزل در خانواده پایدار
-         ضعف آموزش (نظام آموزش عمومی و کوتاه مدت دوره ای در مهارت های زندگی) و تزلزل در خانواده پایدار
-         مدرنیته و تزلزل در خانواده پایدار
-         عدم معیارهای مناسب جهت ازدواج و تزلزل در خانواده پایدار
-         خانواده پایدار و تغییر در سنت های مربوط به روابط خانوادگی در زندگی نوین
راهبردها و الزامات
-         مشاوره و خانواده پایدار
-         پژوهش ها و خانواده پایدار
-         آموزش و خانواده پایدار
-         اصلاح و بازنگری چارچوب حقوقی و قانونی خانواده

ویژگی ها و الگوهای عملی خانواده پایدار
-         انواع خانواده
-         سبک های زندگی و خانواده پایدار
-         سبک های تربیتی و خانواده پایدار
-         الگوی تغذیه و خانواده پایدار
-         الگوی خواب و خانواده پایدار
-         الگوی فراغت و خانواده پایدار
-         الگوی ازدواج و انتخاب همسر
-         خانواده پایدار و تغییر الگوهای ازدواجمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار