دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار، آذر ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار

پوستر دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار

دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار