همایش ملی سبک زندگی؛ فرصت ها و چالش ها

همایش ملی سبک زندگی؛ فرصت ها و چالش ها

پوستر همایش ملی سبک زندگی؛ فرصت ها و چالش ها

همایش ملی سبک زندگی؛ فرصت ها و چالش ها در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


  محورهای همایش:

 شرح و نقد مفاهیم، جریان ها، رویکردها، الگوها، آسیب ها و چالش ها

- مفهوم شناسی سبک زندگی از دیدگاه ادیان و مکاتب فکری؛

-جریان شناسی سبک های زندگی

-آسیب شناسی وضع موجود سبک های زندگی در ایران

-سبک زندگی و تمدن اسلامی- ایرانی

-رویکردها و الگوهای نوین سبک زندگی

-شناسایی الگوهای بومی سبک زندگی

-دین، امور اعتقادی و سبک زندگی

-سبک زندگی در عصر انتظار

-امورفقهی- حقوقی و سبک زندگی

-آسیب ها و انحرافات اجتماعی و سبک زندگی

 

شناسایی ظرفیت ها و فرصت ها با خواستگاه فرهنگ ایرانی- اسلامی

-سبک زندگی مبتنی بر فرهنگ ایثار و شهادت

-سبک زندگی ایرانی اسلامی

-شیوه های ترویج، الگوسازی و نهادینه سازی سبک زندگی

-جایگاه رسانه،فناوری اطلاعات وارتباطات و شبکه های مجازی در سبک زندگی

- نهادهای سیاسی فرهنگی هنری و سبک زندگی

-نقش سازمانهای مردم نهاد محلی، ملی و بین المللی در ترویج سبک زندگی

-حفظ کرامت زن و سبک زندگی اسلامی

-جهانی شدن و سبک زندگی

-سیاست و سبک زندگی

-نقش حاکمیت در الگوسازی و بهبود سبک زندگی

-فرهنگ سیاسی اسلامی و سبک زندگی: نظام باورها و کنشها در دو بعد اجتماعی و فردی

 

معرفی راهبردها، شیوه ها، سنت ها، روش ها، الگوها و ابزارهای سبک زندگی با خواستگاه فرهنگ ایرانی - اسلامی

-اشتغال، بیکاری و سبک زندگی

-فرهنگ کار و کارآفرینی

-ازدواج، خانواده، خویشاوندی و سبک زندگی

-زنان، خانواده، اقتصاد و سبک زندگی

-روابط زناشویی و جایگاه مشاور در سبک زندگی خانواده ایرانی

-جوان و سبک زندگی

-دوستان و همسالان و سبک زندگی

-رسالت و جایگاه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در تربیت فرهنگی و  سبک زندگی

-سلامت و سبک زندگی: سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی

-مصادیق سبک زندگی غربی در مظاهر زندگی ایرانیان

-اقتصاد و سبک زندگی

-اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی

-تولید ملی، کیفیت و رقابت و سبک زندگی

-علم و فناوری و سبک زندگی

-ورزش، تغذیه، تندرستی و سبک زندگی

-سلامت خانواده، سالمندی و سبک زندگی

-عدالت و مدارای اجتماعی و سبک زندگی

-مدیریت الگوی مصرف صحیح در سبک زندگی اسلامی و ایرانی

-سبک زندگی؛ بیمه، رفاه و تأمین اجتماعی

-رابطه بین هنر، معماری و شهرسازی با سبک زندگی اسلامی-ایرانی