اولین کنفرانس ملی سبک زندگی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

اولین کنفرانس ملی سبک زندگی

First National Conference on Lifestyle

اولین کنفرانس ملی سبک زندگی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط ،شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شهر تهران برگزار گردید.