همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات، اسفند ماه ۱۳۹۶

همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات

International Conference on Legal Aspects of ICT

پوستر همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات

همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علم و فرهنگ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات