همایش ملی ایمنی در کتابخانه ها، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

همایش ملی ایمنی در کتابخانه ها

پوستر همایش ملی ایمنی در کتابخانه ها

همایش ملی ایمنی در کتابخانه ها در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه شهید بهشتی،گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی ایمنی در کتابخانه ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی ایمنی در کتابخانه ها