اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی، خرداد ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی

The first national conference on livestock and poultry feed additives focusing on environmental stresses

پوستر اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی

اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ توسط دانشگاه بیرجند، در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی