اولین همایش بین المللی و سومین همایش سراسری سرطان های ریه و اقدامات مداخله ای ریوی، خرداد ماه ۱۳۹۷

اولین همایش بین المللی و سومین همایش سراسری سرطان های ریه و اقدامات مداخله ای ریوی

The first international conference and the 3rd International Congress on Lung Cancer and Pulmonary Intervention

پوستر اولین همایش بین المللی و سومین همایش سراسری سرطان های ریه و اقدامات مداخله ای ریوی

اولین همایش بین المللی و سومین همایش سراسری سرطان های ریه و اقدامات مداخله ای ریوی در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،انجمن علمی متخصصین ریه ایرانگروه فوق تخصصي بيماري هاي ريه دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهانانجمن متخصصين ريه ايران در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و سومین همایش سراسری سرطان های ریه و اقدامات مداخله ای ریوی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی و سومین همایش سراسری سرطان های ریه و اقدامات مداخله ای ریوی