کنفرانس منطقه ای انفورماتیک پزشکی، آبان ماه ۱۳۹۱

کنفرانس منطقه ای انفورماتیک پزشکی

Logional Conference on Medical Informathion

پوستر کنفرانس منطقه ای انفورماتیک پزشکی

کنفرانس منطقه ای انفورماتیک پزشکی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامي تبريز در شهر تبریز برگزار گردید.